انيكس مرمر Onyx Marble

در اصطلاح تجارتي به مرمرهاي معمولي اونيكس Onyx گويند . ولي اين نوع مرمرها با مرمرهاي دگرگوني كه اشاره از لحاظ و طرز تشكيل متفاوت هستند .
بطور كلي اين نوع مرمرها تقريبا" در شرايط تشكيل تراورتن ها از چشمه هاي آبگرم بوجود آمده اند .
كاني اصلي اين نوع مرمرها آرگونيت از نوع فيبري است و كاني كلسيت جزو كاني هاي فرعي مي باشد كه به همراه ساير كاني هاي مثل هماتيت ، ليمونيت و كاني هاي رنگين در اين نوع مرمرها ديده مي شوند.
عوامل فيزيكي ، شيميائي محيطي كه باعث بوجود آمدن اونيكس ها ميشوند بطور خلاصه شامل :
1. بخش شدن ممحلول حاوي كربنات كلسيم به آهستگي و آرامي

2. آهنگ تبخير بيشتر از حالت عادي ( تشكيل تراورتن ) باشد

3. محيط تشكيل آن بايد اسيدي تر از محيط تشكيل تراورتن باشد

4. مقدار Co2 در محلول بيشتر باشد .

بنا بر اين در يك محيط رسوبي چشمه أي كه در آب آن بي كربنات حل شده باشد در شرايط عادي توليد تراورتن نموده ولي در محيطي كه شرايط فوق الذكر را داشته باشند تشكيل اونيكس ( مرمر) را مي نمايند.
اغلب مرمرهاي ايران از اين نوع هستند مثل مرمرهاي معادن آذرشهر ، ماكو ، مهاباد ، كرما ، يزد ، كردستان ، ايرانشهر از اين نوع اند.
رنگ اونيكس ها با توجه به شرايط تشكيل حتي در يك معدن متغير است به رنگهاي سفيد ، سبز، قرمز، صورتي ، الوان ، زرد ديده ميشوند .
مانند مرمر ( اونيكس ) قزل قبا ( كردستان )، مرمر ( اونيكس ) معدن اشگفت و بلاغ ( اصفهان ) مرمر (اونيكس) معدن تخت كمند جرقومه ( اصفهان ) ، مرمر معدن سم قرقر و ( سيستان و بلوچستان ) ،
مرمر لاديز ( سيستان و بلوچستان )، مرمر معدن چاه زرد ( سيستان و بلوچستان )، مرمر شكلاتي قره قشلاق مهاباد
۱۳۹۳/۰۹/۲۵
etminanrouz.com
شرکت